can not get file content by /export/data/group.jd.com/common/config2/groupweb_Shortcut_utf8.html can not get file content by /export/data/group.jd.com/common/config2/groupweb_Nav_utf8.html
我要
发帖
雷柏 用户数:760|帖子数:16

精品 置顶 雷柏产品驱动下载

寒枫9500 2015-12-03 15:06:47 资讯 21323 7


很多朋友反馈雷柏产品无法找到驱动,小编在此为大家提供如下获取方式:


1、到雷柏官网下载中心下载驱动(部分型号驱动官网未上传,请通过下面其他方式获取)

1.jpg

 

2、前往雷柏吧,根据提示前往网盘下载(包含无线对码软件,无线键鼠驱动,雷柏游戏系

列鼠标键盘手柄等最新版本官方驱动);


 

2.jpg


 

3、通过商品右上角,联系雷柏在线咨询,在给您线发送。(PS:由于每天咨询人数较多,回复可能有延迟,需要您耐心等待。)

 

3.jpg

 

 

 

购买地址:http://vpro.jd.com


 

驱动下载:http://pan.baidu.com/s/1eRxjVF0

 

 

0 到第确定
亲,想要回复请先登录
40积分
0收藏
5帖子
鏇村>

热门论坛

相关商品
< 1/ >
can not get file content by /export/data/group.jd.com/common/config2/groupweb_Service_utf8.html can not get file content by /export/data/group.jd.com/common/config2/groupweb_Analysis_utf8.html can not get file content by /export/data/group.jd.com/common/config2/groupweb_Footer_utf8.html